Usługi

Działalność Vivex Investment skupia się na trzech obszarach:
Inwestycjach na rynku ukraińskim
Inwestycjach na rynku polskim
Doradztwie