Doradztwo

Dzięki powiązaniom kapitałowym i osobowym z Ukrainą oraz z racji na znaczne doświadczenie menedżerów spółki, Vivex Investment świadczy usługi doradcze związane z projektami dotyczącymi wejścia na rynek ukraiński firm zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Usługi doradcze dotyczą procesów takich jak opracowanie sposobu i strategii wejścia na rynek ukraiński, pozyskiwanie partnerów oraz wsparcie w kwestiach związanych z kontaktem z kontrahentami oraz władzami.
W celu uwiarygodnienia swojego stanowiska i zagwarantowania najwyższej jakości usług, w realizowanych projektach doradczych Vivex Investment każdorazowo rozważa możliwość zaangażowania kapitałowego w dane przedsięwzięcie.