Działalność inwestycyjna na Ukrainie

Vivex Investment to spółka o nastawieniu inwestycyjnym, realizująca projekty związane z implementacją rozwiązań z sektora nowych technologii i Internetu na rynku ukraińskim.

Vivex Investment zajmuje się pozyskiwaniem projektów, które z sukcesem mogą być wdrażane na Ukrainie. Rozległe doświadczenie pozwala nam dostrzegać i wykorzystywać okazje biznesowe pojawiające się na rynku ukraińskim. Co więcej, Vivex Investment posiada środki, które pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie się w realizowane przedsięwzięcia.
Vivex Investment realizuje projekty indywidualnie, bądź z partnerami krajowymi lub zagranicznymi.