Kontakt

Vivex Investment sp. z o.o.

ul. Truskawiecka 29, 02-929 Warszawa
Adres do korespondencji – ul. Truskawiecka 29, 02-929 Warszawa
Mail: contact[at]vivex.pl


Dane rejestrowe: NIP 5213456436, Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000286261, REGON: 141129256, kapitał zakładowy: 50 000 zł.