Inwestycja w HumanWay

Vivex Investment zainwestował w spółkę będącą operatorem aplikacji do rekrutacji HumanWay.
Inwestycja zostanie przeznaczona na rozbudowę działu sprzedaży HumanWay oraz marketing przedsięwzięcia.

Więcej informacji

Współpraca Vivex Investment i eVenture Capital Partners

Vivex Investment oraz eVenture Capital Partners, fundusze typu venture capital działające na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, podpisały umowę o długoterminowym partnerstwie inwestycyjnym. Porozumienie obejmuje m.in. wspólne inwestycje na rynku internetowym oraz wymianę doświadczeo związanych z poszczególnymi projektami.

Więcej informacji

Vivex

Grupa kapitałowa Vivex obejmuje polską spółkę Vivex Investment sp. z o.o. oraz ukraińską Vivex Invest, która jest właścicielem firmy Global Projects.

Vivex Investment sp. z o.o. została założona w 2007 roku, jako polska spółka-siostra spółki prawa ukraińskiego: Vivex Invest. Założycielem obu spółek jest Adam Wojacki, menedżer z długoletnim doświadczeniem w branży informatycznej i telekomunikacyjnej, związany zarówno z rynkiem ukraińskim, jak i polskim.
Vivex Investment prowadzi działalność inwestycyjną w sektorach związanych z Internetem, informatyką i nowymi technologiami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie dają szybko rozwijające się gospodarki Polski i Ukrainy. Długoletnie doświadczenie kadry spółki, a także fizyczna i prawna obecność w obu krajach gwarantują efektywną pracę i koordynację realizowanych projektów inwestycyjnych.
Naszym celem jest pozyskiwanie perspektywicznych projektów inwestycyjnych oraz pomoc firmom, które zamierzają rozpocząć działalność na rynku ukraińskim. Dzięki znajomości obu rynków i możliwości uzyskania dokładnych danych biznesowych jesteśmy w stanie efektywnie realizować projekty każdej wielkości.
Obecnie w grupie Vivex pracuje niemal 50 osób.
Vivex Invest jest spółką prawa ukraińskiego z siedzibą w Kijowie, prowadzącą działalność komplementarną w stosunku do działalności Vivex Investment. Kadra Vivex Invest to menedżerowie i analitycy zajmujący się badaniem możliwości inwestycyjnych w branżach informatycznej i internetowej. Główne pola zainteresowania Vivex Invest to nowe technologie, systemy płatności, systemy dystrybucji i media.
Vivex Invest jest właścicielem Global Projects – firmy skoncentrowanej na Internecie, która ma już doświadczenie w realizacji projektów na Ukrainie.